Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 Μ.Μ. ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 8 Μ.Μ.