Το Φροντιστήριό μας θα παραμείνει κλειστό για τις καλοκαιρινές διακοπές από τη Δευτέρα 31 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Αυγούστου. Σας ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι και καλή ξεκούραση!

Διπλώματα Ιταλικών

Απόδειξη γνώσης των Ιταλικών στο Ελληνικό Δημόσιο

Άριστη γνώση | Πολύ καλή γνώση | Καλή γνώση | Μέτρια γνώση

ΕΠΙΠΕΔO ΑΣΕΠ ΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε. ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Μέτρια γνώση Β1 ΚΠΓ Β1/CELI II
Καλή γνώση B2 ΚΠΓ Β2/CELI III
Πολύ καλή γνώση C1 ΚΠΓ Γ1/ CELI IV
Άριστη γνώση C2 CELI V

Η άριστη γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

 • DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
 • DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια
 • Certificato V.B.L.T. Livello professionale του Πανεπιστημίου Γενεύης ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

Η πολύ καλή γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία: :

 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 4 (CELI 4)
 • Certificato V.B.L.T. Livello operativo του Πανεπιστημίου της Γενεύης
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003
ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. C2 ή P.L.I.D.A. D (έως το 2003) ή P.L.I.D.A. C1 ή P.L.I.D.A. C (έως το 2003)

Η καλή γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3)
 • Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003)

Η μέτρια γνώση των Ιταλικών αποδεικνύεται με τα ακόλουθα πτυχία:

 • με πτυχίο CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 2 (CELI 2) (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΟΥΤΖΙΑ) ή πτυχίο Certificato V.B.L.T. Livello suprawivenza του Πανεπιστημίου της Γενεύης
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
ή με πιστοποίηση P.L.I.D.A. B1Το φροντιστήριο

Σχετικά με μας
Μάθε Ιταλικά!
Επικοινωνία
Χάρτης Ιστοτόπου

Multimedia

Φωτογραφίες
Αγαπημένα Τραγούδια
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Online Μαθήματα Ιταλικών
Αναζήτηση Ιταλικών Πανεπιστημίων
Online Ραδιόφωνο