εξετάσεις Diploma di Lingua Italiana Το Diploma di Lingua Italiana

Το Diploma di Lingua Italiana χορηγείται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο.

Από το καλοκαίρι 2007 ισχύουν τα εξής:

  1. Η ελάχιστη βαθμολογία για την κατοχύρωση της γραπτής εξέτασης είναι 48/80.
  2. Ο υποψήφιος που απέτυχε σε μια από τις δυο εξετάσεις (γραπτή ή προφορική) έχει την δυνατότητα να επαναλάβει, μέσα σε 1 χρόνο από την ημερομηνία κατοχύρωσης, την εξέταση στην οποία απέτυχε συμπληρώνοντας εκ νέου την αίτηση εγγραφής και καταβάλλοντας μειωμένα εξέταστρα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:

Γραπτές εξετάσεις

1ο μέρος - Κατανόηση γραπτών κειμένων- Γνώσεις γραμματικής και λεξιλογίου- Κατανόηση προφορικών κειμένων (ascolto)
Διάρκεια εξέτασης: 2 ώρες
Διάλειμμα: 15 λεπτά

2ο μέρος - Παραγωγή γραπτών κειμένων
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά


Συνολική διάρκεια των γραπτών εξετάσεων: 3 ώρες και 45 λεπτά.


Προφορικές εξετάσεις

Συζήτηση μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου (σύντομη παρουσίαση του εξεταζόμενου, σχόλιο ενός άρθρου, περιγραφή μιας εικόνας).
Διάρκεια προφορικής εξέτασης: 15 με 20 λεπτάΤο φροντιστήριο

Σχετικά με μας
Μάθε Ιταλικά!
Επικοινωνία
Χάρτης Ιστοτόπου

Multimedia

Φωτογραφίες
Αγαπημένα Τραγούδια
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Online Μαθήματα Ιταλικών
Αναζήτηση Ιταλικών Πανεπιστημίων
Online Ραδιόφωνο