Τα μαθήματά μας ξεκινούν από σήμερα, 1 Οκτώβρη. Κλο μήνα και καλή αρχή!
εξετάσεις CELI

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Ιταλικής Εμπορικής Γλώσσας CIC
(Certificato di Italiano Commerciale Avanzato)

Με το πιστοποιητικό αυτό επιτυγχάνεται η καλή επικοινωνία στον εργασιακό χώρο


[Γενικά] | [[Σχετικά με το πιστοποιητικό CIC] | [[Η προετοιμασία στο φροντιστήριό μας] ]

Γενικά

Η επικοινωνία στον χώρο εργασίας λαμβάνει όλο και μεγαλύτερη αξία χάρη σε μία σειρά αλλαγών που έχουν επαναπροσδιορίσει την δυναμική και τις μεθόδους της.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις λειτουργούν σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον εμπορικών συναλλαγών και ροής πληροφοριών και κατά συνέπεια αυξάνονται οι απαιτήσεις για όλο και περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό που να είναι σε θέση να κινείται μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Σχετικά με το πιστοποιητικό CIC

Το πανεπιστήμιο της Perugia, το πλέον αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας εκμάθησης Ιταλικών, παρέχει πιστοποιητικό Γνώσης της Εμπορικής Ιταλικής Γλώσσας (CIC), που πιστοποιεί επαρκή γνώση κατάλληλη για το διεθνοποιημένο εργασιακό περιβάλλον.

Το πιστοποιητικό CIC αποτελεί ένα άριστο μέσον αξιολόγησης για:
  • Άτομα που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε διεθνές εργασιακό περιβάλλον και τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα
  • Επιχειρήσεις και οργανώσεις που βρίσκονται σε φάση επιλογής του προσωπικού ή διαπίστωσης των προσόντων των στελεχών
  • Σχολεία ή πανεπιστήμια εμπορικής και οικονομικής κατεύθυνσης που επιθυμούν να πιστοποιήσουν ή να προσδιορίσουν το επίπεδο των ιταλικών των σπουδαστών τους

To CIC παρέχει δύο πιστοποιητικά γνώσης:

  • Livello Intermedio: Το επίπεδο αυτό πιστοποιεί ότι ο εργαζόμενος είναι σε θέση να παρέχει πληροφορίες σε απλά θέματα της εργασίας του, να κατανοεί τις εμπορικές επιστολές γενικού περιεχομένου και να κρατά σημειώσεις κατά τη δάρκεια συσκέψεων
  • Livello Avanzato: Το επίπεδο αυτό πιστοποιεί ότι ο εργαζόμενος είναι σε θέση να συμμετάσχει σε σεμινάρια και συναντήσεις στα πλαίσια του τομέα της εργασίας του, να κατανοεί εμπορικές επιστολές σύνθετου περιεχομένου και να αντιμετωπίζει πολύπλοκα ζητήματα της εργασίας του

Η προετοιμασία στο φροντιστήριό μας

Στο φροντιστήριό μας, είναι εφικτό να αποκτήσει κανείς όλες τις γνώσεις για μία ταχεία και αποδοτική επικοινωνία σε εμπορικό επίπεδο. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να αναπτύξουν την ικανότητα δράσης στον εμπορικό τομέα ακολουθούν ειδικά προγράμματα.Το φροντιστήριο

Σχετικά με μας
Μάθε Ιταλικά!
Επικοινωνία
Χάρτης Ιστοτόπου

Multimedia

Αγαπημένα Τραγούδια
Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Online Μαθήματα Ιταλικών
Αναζήτηση Ιταλικών Πανεπιστημίων
Online Ραδιόφωνο